Печат и реклама;
Фирма: МАШИНОИНТЕЛЕКТ ЕООД 
Адрес:   София    1784 София, ж.к. "Младост" - 1, блок 54 А, вход "Г", офис 3 А телефон: 02/ 492 39 03; 492 39 02  факс: 02/ 975 30 23
WEB страница:  http://www.mbe-bg.com  e-mail:  machinostroene@gmail.com  
Машиноинтелект ЕООД Предмет на дейност: Издателство МАШИНОИНТЕЛЕКТ ЕООД предлага на българските читатели своите специализирани издания:  Списание "Машиностроене и електротехника”,  Алманах на приоритетните сектори на българската инженерна индустрия,  Каталог на членовете на Българската асоциация по електротехника и електроника,  Справочник "Електротехника електроника, поддоставчици, машини”. Списание “МАШИНОСТРОЕНЕ & ЕЛЕКТРОТЕХНИКА” със своята 60 - годишна история е едно от най-старите и четени отраслови издания в страната. Издава се със съдействието на Браншовата камара по машиностроене, Българската асоциация по електротехника и електроника и Научно-техническия съюз по машиностроене. Всеки брой достига до селектирана широка база от индустриални предприятия, търговски фирми и представителства, държавни и образователни институции и включва материали, представящи актуална информация в различни тематични направления: * Индустриална автоматизация и роботизация, контролно-измервателна и аналитична апаратура, лабораторна техника и оборудване. * Електротехника и електрооборудване, електроника и електронни компоненти. * Машиностроене, металорежещи и металообработващи машини и инструменти и техническо оборудване. * Стоманени и чугунени отливки, заготвително производство, профили и др. * Заваръчна техника и лазерни системи. * Оборудване, компоненти, системи и технологии в химическата и обработващите индустрии. * Инструментална екипировка, технологични модули и системи, пластмасови и каучукови изделия и опаковки. * Машини и оборудване за дърводобив, дървопреработване и мебелно производство * Машини и оборудване за хранително-вкусова и питейна промишленост * Хидравлика и пневматика. * Автомобилна индустрия * Подемно-транспортна техника * Международен и вътрешен транспорт, логистика и спедиция, транспортни средства, складова техника и оборудване, транспортна информатика /системи за идентифициране и проследяване на товари, мобилни компютърни системи за управление на склад, баркод продукти и технологии, комплексни решения за автоматизация на складови стопанства, различни софтуерни продукти, GPS системи и др./ * Строителна техника и технологично оборудване в строителната индустрия * Системи за сграден мениджмънт и специализиран софтуер * Енергиен мениджмънт, енергийна ефективност, приложение на възобновяеми енергийни източници * Системи за мониторинг и превенция на околната среда и технологично оборудване * IT-технологии в индустрията * CAD / CAM / CAE системите и тяхното приложение във всички сфери на инженерното проектиране и дейности – машиностроене, химическа и обработващи индустрии, електротехника, електроника, строително и архитектурно проектиране, инфраструктурно проектиране и др.; * специализиран бизнес софтуер, * технологии за физическа защита на IT-системи и данни; UPS и др. * високи технологии. Списанието си партнира с големите изложбени центрове в страната и чужбина като Пловдивския панаир АД, МИЦ - София, Хановерския панаир, Панаири Бърно АД и др.Отчитайки новите реалности, нашият екип полага значителни усилия, за да бъде списание “Машиностроене & Електротехника” максимално полезно на своите читатели. Списание “Машиностроене & електротехника” се разпространява чрез абонамент, на специализирани панаири, изложби и други форуми в страната и чужбина и се продава в техническите книжарници. Част от тиража се изпраща до всички научно-технически библиотеки, в това число научни институти и университети. Адрес: 1784 София, ж.к. "Младост" - 1, блок 54 А, вход "Г", офис 3 А Телефон: 02/ 492 39 03; 02/ 492 39 02 Факс: 02/ 975 30 23 http://www.mbe-bg.com E-mail: machinostroene@gmail.com; E-mail: info@mbe-bg.com
Търсене:
Име на продукт/фирма:

Търсене само по име на фирма
Вид на фирмата:
Град:
Улица:
Бранш:
назад нагоре начало
търсене | нови фирми  | web поща |  web борсаза нас  | връзки |  коментари | контакти
Copyright ©1998-2005 BGCATALOG Ltd. All rights reserved.